welcomes you to a dutch hobby website, I like to post music and other things that are completely free for you.

приветствует вас на голландском сайте хобби, мне нравится размещать музыку и другие вещи, которые для вас абсолютно бесплатны.

menyambut Anda di situs web hobi belanda, saya suka memposting musik dan hal-hal lain yang sepenuhnya gratis untuk Anda

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen

de winkel aan de Heiligeweg krommenie

DEDE Neptunuslaan 2a 1562 XL Krommenie Nederland

Hairdresser Parwa Hairfashion Address: Rosariumplein 19 1561DX in Krommenie

Reserveren kan vanaf vandaag. Bel of app ons op 0615013285.

Rosariumplein 8, 1561 DX Krommenie, Netherlands

DJ's gezocht.

radio-chaos.nl is op zoek naar DJ’s.
Wij richten ons op een publiek voor Nederlandstalige
hits van toen en nu. Natuurlijk is er altijd voor de
liefhebber Duitse of Engelstalige muziek aanwezig. Je maakt
je eigen programma naar eigen keuze.
Het is helemaal aan jou om een leuk en gezellig programma
te maken en te presenteren. Er zijn geen kosten aan verbonden om DJ te worden bij
radio-chaos.nl Wat verwachten wij van jou?

• Streamen rechtstreeks naar de server.
• Heldere radio stem.
• Gezelligheid op de radio mag, maar hou het gezellig.
• Geen grof taalgebruik of discriminatie tijdens uitzending.
• Minimaal 1x per week of meer op een vaste dag een live
uitzending verzorgen.
• Een gezellige DJ die het ook echt leuk vindt om een programma
te maken.
• Beschouw elk radiostation als je collega's en niet als
concurrenten.

Wat heb je minimaal nodig?

• Goede betrouwbare PC.
• Goede microfoon.
• DJ programma (Dit kunnen wij je ook geven).
• Goede kwaliteit muziek cd’s of MP3’s. Minimaal 128 Kbps.
• Goede internet verbinding.
• Genoeg spraakstof en/of humor, anders kunt u dit kopen bij u drogist (lol).

Zie je het helemaal zitten om DJ te worden bij
Neem dan contact met ons op. Vertel in het kort wat je
motivatie is, ongeveer welk programma of thema jij wilt gaan
uitzenden en op welke dag. Als we jouw motivatie goed vinden,
willen we een demo van je horen of je draait een test uitzending.
We zullen dan gaan beoordelen of je DJ kan worden bij
als je aan de boven genoemde eisen voldoet, dan mag dat geen
probleem zijn.

meld je aan

Onze broeder een waardig afscheid gegeven...Het gaat je goed maatje

1 team, 1 taak.... Till we meet again

almost under every picture is a hyperlink

Rating: 0 sterren
0 stemmen

                                                                Kijk live streaming tv

                                                                       uit Duitsland

                                                                       gratis online

 

Dat kleine gele ding is een bulldozer. Het begraaft windmolenbladen die worden gebruikt voor groene energie. Waarom? Omdat deze wieken moeten worden weggegooid en er momenteel geen manier is om ze te recyclen. Zo werkt groene energie!
WAKE UP.!!!!!!
GROENE ENERGIE.... ELECTRISCHE WAGENS....

That little yellow thing is a bulldozer. It buries windmill blades used for green energy. Why? Because these wicks have to be thrown away and there is currently no way to recycle them. That's how green energy works! WAKE UP!!!!!! GREEN ENERGY.... ELECTRIC CARS....

FLAC To MP3 Converter

Easily - Convert FLAC To MP3 Document Just In Only 3 Clicks.Fast - 180% faster than other audio Converter.Input - Support more than 20 media formats input.Output - Support MP3, WMA, WAV, AC3, AMR formats output.Batch Mode - Convert HUNDREDS of FLAC to MP3 audio at One Time.FLAC naar MP3-converter

Eenvoudig - Converteer FLAC naar MP3-document in slechts 3 klikken.Snel - 180% sneller dan andere audio-omzetters.Invoer - Ondersteuning van meer dan 20 media-indelingen.Uitvoer - Ondersteuning voor uitvoer in MP3-, WMA-, WAV-, AC3-, AMR-indelingen.Batch-modus - Converteer HONDERDEN FLAC in één keer naar MP3-audio.

Create dazzling 3D titles for your videos with BluffTitler. Want to impress your friends and clients with cool 3D titles? But don't want to spend a fortune on professional 3D animation and video titling software? BluffTitler is the easiest way to add spectacular 3D text animations to your photos and videos! Other 3D programs always seemed too hard to learn and too expensive to justify. But thanks to BluffTitler, I can finally create all of the cool animations I only dreamed of before!

Effects that can be created with BluffTitler include
• golden beveled titles
• blood dripping titles
• JPG textured titles
• MPG textured titles
• slimy titles
• hairy titles
• exploding titles
• reflection mapped titles
• twisted titles
• cartoon shaded titles
• golden glowing titles
• spooky lightened titles
• titles with silver spikes
• jumbling titles
• inverted titles
• bouncing titles
• powerfield emitting titles
• titles with flying hearts
• pumping titles
• plasma backgrounds
• background videos morphing into donuts
• particle effects
• MP3 audio
• morphing JPG pictures
• exploding video backgrounds
• fractal backgrounds

Serato DJ Pro v2.5.9 Build 1065 

Serato DJ Pro 2.5.10 Build 700 + crack

Jux is a fractal explorer for 2D Julia and Mandelbrot sets. It includes a variety of formulas. It has beautiful coloring and lighting effects. It is easy to use. There is no formula editor or scripting.

Features
Easy switching between Mandelbrot and Julia sets
Julia explorer shows Julia set thumbnail corresponding to mouse position in preview
A selection of formulas, mostly generic with parameters
Fully multi-core for preview, explorer and rendering
Render large pictures with full anti-aliasing (when registered)
Batch rendering (when registered)
Numeric controls can be dragged like sliders
12 steps of undo/redo
Easily share parameters in social media, with copy/paste to the clipboard
Memory spots for temporary storage of formulas, coloring or lighting
Save your favorite settings as presets (formulas, coloring, lighting, gradients)
Hundreds of system presets included
One-click switching between 15 default color schemes
Gradient editor that includes tools to capture linear or randomized gradients
Coloring based on potential, distance estimate, mean z, basins, textures, fibers, field lines
Adjust color and lighting controls with realtime preview
Powerful heightfield lighting effects
Materials that can include reflection, refraction, angular filtering and displacement mapping
Use panoramic or ordinary images as environment maps for reflection and refraction

Jux is een fractal-ontdekkingsreiziger voor 2D Julia- en Mandelbrot-sets. Het bevat verschillende formules. Het heeft prachtige kleur- en lichteffecten. Het is gemakkelijk te gebruiken. Er is geen formule-editor of scripting. Functies Eenvoudig wisselen tussen Mandelbrot- en Julia-sets Julia-verkenner toont Julia-setminiatuur die overeenkomt met muispositie in voorbeeld Een selectie van formules, meestal generiek met parameters Volledig multi-core voor preview, verkenner en rendering Grote afbeeldingen renderen met volledige anti-aliasing (indien geregistreerd) Batchweergave (indien geregistreerd) Numerieke bedieningselementen kunnen als schuifregelaars worden versleept 12 stappen van ongedaan maken/opnieuw doen Deel eenvoudig parameters op sociale media, met kopiëren/plakken naar het klembord Geheugenplekken voor tijdelijke opslag van formules, kleurstoffen of verlichting Sla uw favoriete instellingen op als voorinstellingen (formules, kleuren, belichting, verlopen) Honderden systeempresets inbegrepen Schakelen met één klik tussen 15 standaardkleurenschema's Verloopbewerker met tools om lineaire of willekeurige verlopen vast te leggen Kleuring op basis van potentiaal, afstandsschatting, gemiddelde z, bassins, texturen, vezels, veldlijnen Pas de kleur- en lichtregeling aan met realtime preview Krachtige hoogteveld lichteffecten Materialen die reflectie, breking, hoekfiltering en verplaatsingstoewijzing kunnen omvatten Gebruik panoramische of gewone afbeeldingen als omgevingskaarten voor reflectie en breking

Facebook Video Downloader is a Windows application for downloading and converting your favorite videos from Facebook and hundreds of other video sharing sites. It increases your download speeds by up to 500%, or even more!

Neatly-structured and approachable looks
The application features a simple and intuitive user interface, its main functions and features being quite evident to anyone, no matter the prior experience with similarly-purposed tools.

The main window of Facebook Video Downloader lets you paste the links corresponding to the targeted movies, after which you can begin adjusting various output preferences in order to save the file to the preferred quality and format.

Effortlessly download Facebook videos to your computer
The program supports working in batch mode, which means you can very well add one or more URLs to the queue. To do that, you can copy the link from your web browser’s address bar and click the ‘Paste’ button in Facebook Video Downloader’s main window.

Subsequently, you can begin tinkering with the save options, for instance the ‘Download Quality’ (‘Standard’, ‘Low’, ‘Medium’, ‘High’ or even ‘HD’). The utility also lets you ‘Convert’ your movie to a different audio or video format, such as WMV, MOV, MKV, SWF, AVI, FLV, MP3, FLAC, AAC, WAv, WMA, and other device-specific extension.

Depending on the selected format, you have the possibility of modifying various other settings, namely codec, framerate, channels, sample rate and other properties. Finally, you can decide on an output location and press the ‘Start’ button to commence the download process, bearing in mind that for some files, you may need to provide your Facebook account credentials in order to be able to save them.

A useful Facebook video grabber
All in all, Facebook Video Downloader proves to be a reliable and easy to handle tool that can assist you in saving various movies from other people’s accounts, as well as your own, in little to no time.

Facebook Video Downloader is een Windows-toepassing voor het downloaden en converteren van uw favoriete video's van Facebook en honderden andere sites voor het delen van video's. Het verhoogt uw downloadsnelheden tot 500%, of zelfs meer! Netjes gestructureerde en benaderbare looks De applicatie heeft een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface, waarvan de belangrijkste functies en kenmerken voor iedereen duidelijk zijn, ongeacht de eerdere ervaring met tools met vergelijkbare doeleinden. In het hoofdvenster van Facebook Video Downloader kun je de links plakken die overeenkomen met de beoogde films, waarna je kunt beginnen met het aanpassen van verschillende uitvoervoorkeuren om het bestand op te slaan in de gewenste kwaliteit en formaat. Download moeiteloos Facebook-video's naar uw computer Het programma ondersteunt het werken in batch-modus, wat betekent dat je heel goed een of meer URL's aan de wachtrij kunt toevoegen. Om dat te doen, kunt u de link uit de adresbalk van uw webbrowser kopiëren en op de knop 'Plakken' in het hoofdvenster van Facebook Video Downloader klikken. Vervolgens kun je gaan sleutelen aan de opslagmogelijkheden, bijvoorbeeld de ‘Downloadkwaliteit’ (‘Standaard’, ‘Laag’, ‘Medium’, ‘Hoog’ of zelfs ‘HD’). Met het hulpprogramma kunt u uw film ook 'converteren' naar een ander audio- of videoformaat, zoals WMV, MOV, MKV, SWF, AVI, FLV, MP3, FLAC, AAC, WAv, WMA en andere apparaatspecifieke extensies. Afhankelijk van het geselecteerde formaat heb je de mogelijkheid om verschillende andere instellingen te wijzigen, namelijk codec, framerate, kanalen, sample rate en andere eigenschappen. Ten slotte kunt u een uitvoerlocatie kiezen en op de knop 'Start' drukken om het downloadproces te starten, rekening houdend met het feit dat u voor sommige bestanden mogelijk uw Facebook-accountgegevens moet opgeven om ze te kunnen opslaan. Een handige Facebook-videograbber Al met al blijkt Facebook Video Downloader een betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel te zijn dat u kan helpen bij het in weinig tot geen tijd opslaan van verschillende films van de accounts van andere mensen, evenals die van uzelf.